CRM Consultants brengt Praktijkboek operationele CRM uit
Hans Koenhen van CRM Consultants, een partner van Archie Europe, heeft een gedetailleerd boek (PraktijkHulp CRM) over Archie geschreven. Niet alleen vanuit het oogpunt van gebruik maar ook de visie achter het gebruik van een CRM-systeem als Archie.

Het is een op de praktijk afgestemde methodiek geworden waarin interne CRM procedures leesbaar beschreven worden met hun toepassing binnen Archie. In het boekwerk is te lezen hoe via een uniforme werkwijze informatie kan worden vastgelegd en vervuiling wordt tegengegaan. Het uiteindelijke doel is om een kwalitatief hoogwaardig gegevensbestand op te bouwen van alle relaties. Dit alles wordt ondersteunt met 2 praktische snelkaarten voor dagelijks gebruik.

Ook de rol van de beheerder wordt uitgelicht. Hij of zij is de sleutelpersoon tussen de gebruikers en Archie op zowel operationeel als functioneel gebied. Op duidelijke wijze wordt uiteengezet hoe de sleutelpersoon systematisch te werk kan gaan. Dit varieert van het doorvoeren van wijzigingen tot het beoordelen van nieuwe wensen die uit de gebruikersgroep komen.

Er worden duidelijke afbakeningen gemaakt en vragen gesteld. Realiseert de gebruiker zich of alle informatie die geregistreerd wordt ook een doel heeft en waarom het ingevoerd wordt? Wordt het proces hierdoor verbeterd? Blijven communiceren, het WIJ gevoel, is het motto van de schrijver van het boek.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.archie.nlof www.crmconsultants.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected].

Website: http://www.archie.nl

Bron: EMEA Persberichten