Nieuw instrument voor onderwijsveld
Burgerschap Meten aangeboden aan PO- en VO-Raad

Utrecht, 20 mei 2010 – Vandaag hebben de sectororganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs het meetinstrument Burgerschap Meten in ontvangst genomen. Met dit nieuwe instrument kunnen scholen nu op een eenvoudige wijze goed zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen. Kete Kervezee (voorzitter PO-raad) en Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad) ontvingen in totaal 8 cheques uit handen van de ontwikkelaars Geert ten Dam, Guuske Ledoux (Universiteit van Amsterdam) en Rob Risseeuw (Rovict). Met deze cheques kunnen een achttal nog aan te wijzen scholen, 3 jaar lang gratis aan de slag met Burgerschap Meten.

Over Burgerschap Meten
De overheid stelt dat burgerschap in het onderwijs net zo belangrijk is als taal en rekenen. Zo behoort burgerschap sinds 2006 tot de kerntaken van basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Veel scholen besteden al op diverse manieren aandacht aan burgerschapsvaardigheden zoals respect hebben, kunnen zeggen wat je denkt, democratisch handelen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, kritisch meedenken en oog hebben voor elkaar. Nieuw is dat het meetinstrument Burgerschap Meten eenvoudig inzichtelijk maakt wat op enig moment de status is van de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van zowel de individuele leerling, de groep en de school. In overzichten van elke leerling afzonderlijk, maar ook op groeps- en schoolniveau. Zo is direct duidelijk wat de sterke kanten en de mogelijke aandachtspunten zijn.

Webapplicatie Burgerschap Meten
Het ministerie van OCW heeft de ontwikkeling van het instrument mede-gefinancierd om het toegankelijk te maken voor het onderwijs. “Daar zijn we blij mee, want we willen niet alleen dat het instrument onderzoekers van dienst is, maar het ook scholen helpt om doelgericht te werken aan burgerschap“, aldus mevrouw drs. G. Ledoux, wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut en mede-projectleider.
Op basis van het meetinstrument Burgerschap heeft Rovict vervolgens samen met de UvA de webapplicatie Burgerschap Meten ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen nu op een eenvoudige en concrete wijze zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen. Scholen kunnen nu ook vergelijkingen maken. Bijvoorbeeld: hoe scoort mijn school vergeleken met scholen uit de regio of vergeleken met scholen met dezelfde denominatie?

Ontstaan van het meetinstrument Burgerschap
Sinds 2003 doet de Universiteit van Amsterdam (UvA) wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van burgerschap op scholen. Het onderzoek resulteerde onder andere in het meetinstrument Burgerschap, een praktisch model waarmee eenvoudig de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van leerlingen in kaart gebracht kunnen worden. “Het meetinstrument Burgerschap is een waardevolle bron van informatie en geeft scholen inzichten voor burgerschapsvorming op basis van actueel vergelijkingsmateriaal“, aldus mevrouw Prof. Dr. Geert ten Dam, onderzoeksleider.

Op de website www.burgerschapmeten.nl staat meer informatie over het instrument Burgerschap Meten en hoe scholen dit kunnen gaan gebruiken.

Links:
www.burgerschapmeten.nl
www.uva.nl
www.kohnstamminstituut.uva.nl
www.rovict.nl

Noot voor de redactie:
contactpersoon: Ingrid Verhoef
T : 035 ““ 603 60 80
M: 06 22 554 765
F : 035 ““ 603 60 81
E : [email protected]

Over de Universiteit van Amsterdam
De UvA behoort tot de grote algemene universiteiten in Europa. De UvA is een brede, veelkleurige, internationaal georiënteerde research university. In 2006 is de UvA toegetreden tot de League of European Research Universities (LERU), een netwerk van gerenommeerde Europese researchuniversiteiten.

Over het Kohnstamm Instituut
Het Kohnstamm Instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het Kohnstamm Instituut is gespecialiseerd in opdrachtonderzoek en opereert zelfstandig op de markt van onderzoeksprojecten. Centrale doelstelling is het ontwikkelen en verspreiden van kennis op bovengenoemd onderzoeksdomein. Kernthema’s in het onderzoek zijn het bevorderen van kansen van kinderen en jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg.

Over Rovict
Rovict is ICT-Dienstverlener voor het onderwijs. Inschrijven, volgen en sturen zijn belangrijke items voor het onderwijs. Al meer dan 30 jaar ondersteunt Rovict onderwijsorganisaties bij de invulling hiervan en geeft zo gestalte aan het begrip “ËœOnderwijslogistiek’. Rovict speelt een belangrijke rol bij de dagelijkse werkprocessen van de school door de ontwikkeling en implementatie van software en de hieraan gerelateerde dienstverlening.

Website: http://www.rovict.nl