Om uw tweedehands spullen nog sneller te kunnen verkopen, werkt online advertentiesite Winkelkraam.nl per heden samen met Koopjeszoeker.com. Op deze website kan gezocht worden naar advertenties op alle grote Nederlandse advertentiesites, waaronder tweedehands, Ebay, Speurders, Marktplaza en Tweedehands.net. Door de meer dan 330.000 advertenties op Winkelkraam.nl aan het aanbod toe te voegen, vergroot Koopjeszoeker.com de kans dat bezoekers vinden wat ze zoeken en verkopen de adverteerders op Winkelkraam.nl hun spullen nog sneller dan voorheen.

Winkelkraam.nl, de jongste gratis advertentiesite van Nederland, is nog steeds hard op weg om groot te worden. Op de site wordt het vrijmarktgevoel opgeroepen door het adverteren middels kramen. Het feit dat er meer dan 1055 gratis kramen zijn geopend,bewijst dat dit concept aanslaat.

Door het openen van een speciale Oranjerubriek en het toevoegen van meer rubrieken geeft Winkelkraam.nl blijk van een luisterend oor voor de wensen van haar bezoekers. Ook de onlangs gestarte samenwerking met koopjeszoeker.com laat zien dat Winkelkraam.nl continue in beweging is.

Website: http://www.winkelkraam.nl