28 april is uitgeroepen tot werelddag voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Het thema van dit jaar is ‘nieuwe risicoâ€â„¢s en preventiepatronen in een veranderende arbeidswereld’.

De werelddag werd in 2003 door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ingesteld om de aandacht te vestigen op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten en moet veilig, gezond en volwaardig werk promoten.Al meer dan 100 landen vieren die dag.

De campagne wil het belang van een goed uitgewerkt veiligheidsbeleid in een bedrijf in de verf zetten en benadrukt dat iedereen – werkgevers, werknemers en beleidsmakers – daartoe hun steentje moeten bijdragen. Zo moeten werknemers de veiligheidsregels die door hun werknemers worden opgelegd strikt naleven en onveilige situaties onmiddellijk melden. Ze moeten de instructies die worden gegeven om hun eigen veiligheid en gezondheid en die van hun collegaâ€â„¢s respecteren. Een veiligheidsmanagemenssysteem zoals OHSAS 18001 waarbinnen de constante beheersing van arbeidsrisico’s centraal staat biedt bedrijven een raamwerk voor het beheersen vanÃ, deze risico’s.

De IAO schat dat jaarlijks wereldwijd 2,2 miljoen mensen omkomen door arbeidsongevallen of werkgerelateerde ziekten. 270 miljoen werknemers zouden betrokken zijn bij een arbeidsongeval en jaarlijks zouden 160 miljoen nieuwe gevallen van werkgebonden ziektes opduiken.

De Europese arbeidswereld zit niet stil
Er is de technische vooruitgang, er zijn de nieuwe gevaren en risicoâ€â„¢s, maar ook de relatie tussen werkgever en werknemer, het demografisch profiel van de Europese beroepsbevolking, de arbeidspatronen en de soorten arbeid veranderen. Die veranderingen hebben op hun beurt een invloed op hoe veiligheid en gezondheid moet worden aangepakt, zowel op de werkplek als op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk is op dit moment bezig met de voorbereiding van een tweejarige campagne â€ËœEen gezonde werkplekâ€â„¢, die gericht is op de bevordering van een stapsgewijze benadering van risicobeoordeling en op een betere toegang tot goede werkwijzen, instrumenten en bronnen, om bedrijven en organisaties te helpen bij het beoordelen en beheren van risicoâ€â„¢s.

Meer informatie: ohsascertificering.nl

Website: http://www.bol-overheid.nl