Ook het eerste kwartaal van 2010 laat voor Wesemann wederom een niet mis te verstane groei in omzet zien, waarbij over de gehele linie van bedrijfsactiviteiten een verdere verbetering van de afzet wordt gerealiseerd. Met name de activiteiten op het gebied van transformatoren voor medisch gebruikte ruimten, het voedingensegment in het algemeen en klantspecifieke producten leveren een belangrijke bijdrage aan dit resultaat waar wij als Wesemann trots op mogen zijn. De vooruitzichten voor de komende twee kwartalen lijken ook een positief beeld te geven, waarbij over de gehele tweede helft van 2010 een verdere groei wordt verwacht. Daarnaast leggen de activiteiten op het gebied van vermogenstransformatoren, waarbij Wesemann als agent van Hyosung Corporation optreedt, het bedrijf geen windeieren.
“Powered by Wesemann“ is een term die ook in het eerste kwartaal van 2010 weer op diverse succesvol afgeronde projecten van toepassing bleek.

“We kijken vol vertrouwen de toekomst tegemoet, waarbij de groei en het succes van Wesemann centraal staan.“, aldus Frans Wesemann, CEO van Wesemann BV.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u de website http://www.wesemann.eu/

Website: http://www.wesemann.eu