Eerste waarderingsmanagement congres bereidt voor op de “triple dip“Aanloop naar verwachte uittocht van professionals bij aantrekkende markt

Aalsmeer, 31 augustus 2010 – Op dinsdag 19 oktober 2010 vindt in het World Forum Den Haag het eerste congres plaats over waarderingsmanagement. Waar momenteel veel te doen is over de double dip bereiden specialisten en visionairs organisaties voor op de aanstaande medewerkerrecessie. Gebrek aan betrokkenheid en waardering in combinatie met een vergrijzend arbeidspotentieel vormt een reële bedreiging voor de ruggengraat van veel organisaties. Waardering wordt als managementinstrument tot nu toe weinig structureel toegepast door leidinggevenden in Nederland. Dit congres komt op het juiste moment omdat men veel verschuivingen verwacht zodra de recessie is afgelopen.

Uit onderzoek blijkt dat:
25% van de Nederlandse werknemers zich niet gewaardeerd voelt
39% zich niet of nauwelijks betrokken voelt bij zijn/haar werkgever
48% van de werknemers openstaat voor een nieuwe baan

“Deze cijfers geven misschien niet direct reden tot paniek maar zijn eerder een spreekwoordelijke sluipmoordenaar voor de wat langere termijn“ zegt initiatiefnemer Hans Poortvliet, één van de weinige Certified Recognition Professionals in Europa en tevens initiatiefnemer van de jaarlijkse Nationale Complimentendag op 1 maart. “Organisaties zijn nu nog bezig met het praktisch afstemmen van medewerkers aan de hand van de matige economische tijden, men werkt noodgedwongen financial driven waarbij automatisch meer aandacht gaat naar de direct rationele meetbare output van mensen. De kosten die echter nu al verscholen gaan achter bovengenoemde percentages zijn astronomisch en worden op korte termijn alleen maar groter“

Bij een stijgende markt zal de vraag naar ervaren professionals snel toenemen en zullen vaak de meest cruciale collega’s de sprong naar een nieuwe uitdaging wagen. Dit brengt een risico van uitstroom van kennis en dus kapitaal met zich mee. Daarom is dit een congres niet alleen voor HR specialisten maar juist ook voor eerstegraads lijnmanagers en ondernemers. “We krijgen sinds de aankondiging aanmeldingen uit bedrijfsleven, ziekenhuis en zorgsector, retail en gastvrijheidbranche. Een breed pallet van bezoekers uit verschillende werelden voor een spraakmakend en leerzaam congres“ aldus Poortvliet.

Het programma duurt van 10.00 tot 17.00 uur en brengt een keur aan (inter)nationale sprekers waaronder:
“¢ Max Brown van het Recognition Management Insitute ®, een Amerikaanse autoriteit op het gebied van Recognition Management en Leadership Coaching
“¢ Mathieu Weggeman, Hoogleraar Organisatiekunde Technische Universiteit Eindhoven, Chef Innovatie van de Baak Managementcentrum VNO-NCW en auteur van: Leiding geven aan professionals? Niet doen! (Managementboek van het jaar 2008)
“¢ Herman D. Koning, Director Business Solutions en Erin Lap, Director Leadership & Talent van Hay Group over waardecreatie door waardering
“¢ Prof. Dr. Willem van Rhenen, Chiefmedical Officer bij ArboNed, “ËœGeluk voor de werknemer, een hogere productiviteit voor de werkgever’
“¢ Dr. Robert Verburg, Lector HRM Hogeschool Arnhem Nijmegen met het thema Zoveel mensen, zoveel wensen
“¢ Joep C. de Jong, Directeur van Harte & Lingsma over Waarderend Leiderschap, Waarderend Coachen en de Waardeketen voor Leiderschap
“¢ Salem Samhoud, Directeur &Samhoud en winnaar “ËœGreat Place to Work Nederland’ 2008, 2009 en 2010 en van “ËœGreat Place to Work Europe’ in 2010 over loyaliteit.

Waardering 2010 is interessant voor iedereen in een leidinggevende functie en voor HRM professionals. Het congres is een initiatief van Waarderingsmanagement.nl.

Inschrijven kan via www.waardering2010.nl

Website: http://www.waardering2010.nl

Bron: EMEA Persberichten