Onder leiding van BioValor Europe BV investeert een consortium van toonaangevende bedrijven in de innovatieve Pulverizing Air Dryer technologie. De PAD technologie droogt natte biomassa stromen met laag energieverbruik en tegen lage kosten. Biomassa wordt onder meer gebruikt voor de productie van groene energie en biologische meststoffen. Biomassa bevat echter veel water en is daardoor vaak onrendabel inzetbaar als toepassing voor energie- en meststoffenproductie. Gemiddeld bespaart de PAD technologie 75-85% van de energie ten opzichte van de huidige standaard van drogen. Producenten van energie en meststoffen en afvalverwerkers kunnen met de PAD technologie een grote hoeveelheid aanvullende biomassa rendabel inzetten voor de productie van duurzame producten. De PAD technologie draagt hiermee bij aan de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen.

Drogen van Biomassa
De industrie is voortdurend op zoek naar droogtechnieken om natte biomassastromen om te zetten in duurzame energie en meststoffen. Kleine verbeteringen zijn al gerealiseerd, maar de lang verwachte doorbraak is tot nu toe uitgebleven. BioValor Europe BV introduceert een nieuwe niet-thermische droogtechnologie, de zogenaamde Pulverizing Air Dryer (PAD). Deze technologie is met recht een doorbraak te noemen. De techniek is eenvoudig, effectief en rendabel. De PAD technologie slingert met hoge luchtsnelheid het water uit de biomassa. Naast de energiebesparing op het drogen heeft deze technologie een aantal bijkomende voordelen: lokale verwerking van biomassa is mogelijk waardoor minder transport; de kwaliteit van de gedroogde biomassa is hoog; de maling van de biomassa is bij veel toepassingen noodzakelijk en gebeurt intrinsiek tijdens het PAD-droogproces; de milieubelasting van de technologie is minimaal.

BioValor Europe BV
De gepatenteerde technologie is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf WhirlAway Drying Systems LP. BioValor Europe BV is de Europese licentienemer en ontwikkelt, introduceert en exploiteert de PAD technologie op exclusieve basis vanuit haar hoofdkantoor in Arnhem.

Samenwerkingsverband
Voor de introductie en verdere ontwikkeling voor de Europese markt heeft BioValor Europe BV de samenwerking gezocht met toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen: SPIE Industrie (Arnhem), Atlas Copco (Zwijndrecht), Technische Universiteit Twente, HOWA (Susteren). Voor de realisatie van de doelstellingen investeert het consortium bijna €1.4 miljoen in een demonstratiefabriek in Arnhem. Het Rijk en de Europese Unie steunen het programma met bijna €0,7 miljoen uit het stimuleringsprogramma “GO Gebundelde Innovatiekracht“ in het kader van het Operationele Programma Oost-Nederland EFRO (zie www.go-oostnederland.eu).

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de algemeen directeur van BioValor Europe BV, de heer ir. Ger Burgers, 026 364 9340 of 06 2289 8920.

Aanvullende informatie
Onder leiding van de heer ir. G. Burgers en de heer ir. J. Görtzen vestigt BioValor Europe BV haar Europese hoofdkantoor op Industriepark De Kleefse Waard in Arnhem. De bijdrage aan de regio is naast de economische spin-off voor de lokale bedrijven op termijn een 75-tal hooggekwalificeerde arbeidsplaatsen en versterking van de innovatiekracht.

Met de demonstratiefabriek met een doorzet tot 2.000 kg per uur is BioValor in staat een groot palet van natte, steekvaste biomassastromen, zoals snoeihout, papierslib, digestaat, rioolzuiveringsslib, allerlei mestsoorten e.d. uitgebreid te testen en te demonstreren in een industriële omgeving. BioValor streeft naar een optimale route van afval naar energie. De intrinsieke waarde van de Pulverizing Air Dryer technologie is “BIOmassa VALORisatie“ om zo een bijdrage te leveren aan nationale, Europese en mondiale duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor meer informatie: www.biovalor-europe.com

BioValor Europe B.V.
Industry Park Kleefse Waard, Building KB
Westervoortsedijk 73
Postbus 5129, 6802 EC Arnhem
Telefoon: +31 (0) 26 364 9340
Fax: +31 (0) 26 364 9341
Email: [email protected]

Website: http://www.biovalor-europe.com

Bron: EMEA Persberichten