Ondernemers struikelen over hefbomen, strategie en finance

Uit onderzoek van PerspeXo, gepubliceerd in de White Paper â€Å“Winstverbetering, waardecreatie en waardering in het MKBâ€Â, blijkt dat ondernemers winst & waarde zeer belangrijk vinden (gemiddeld cijfer 8.5). In de praktijk zijn er echter een aantal belangrijke hordes te nemen; waarbij kennis en inzicht in het gebruik van de financiële en operationele hefbomen de grootste struikelblokken zijn.

De voornaamste conclusies van het onderzoek zijn:

 1. Strategie en finance zijn de zwakke plekken van bedrijven. Dit hangt samen met:
  - onbekendheid met operationele en financiële hefbomen
  – onvoldoende tijd om met afstand naar het bedrijf te kijken
  - geen allround bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond binnen de directie
 2. Marketing is het sterkste punt van veel bedrijven, gemiddeld cijfer 7.2. Deze score wordt negatief beïnvloed wegens het ontbreken van een (middenlang) marketingbeleid.
 3. Identiteit van veel bedrijven is redelijk sterk, gemiddeld cijfer 7, maar bij groei zijn normen en waarden vaak niet verankerd.
 4. De scores op Organisatie en Communicatie verschillen aanzienlijk per schaalgrootte bedrijven. Ondernemers weten wel welke uitstraling het bedrijf zou moeten hebben, maar zijn zwak in het formuleren van een communicatiebeleid en de uitvoering hiervan.
 5. In bedrijven van het eerste kantelpunt (tot een man of 12) is het bedrijf sterk afhankelijk van de ondernemer(s).
 6. Veel ondernemers hebben een focus op de korte termijn en verwaarlozen de midden- tot lange termijn.
 7. 70% van de ondernemers heeft géén opleidingsbudget, terwijl deze groep wel aangeeft winst- en waardeverbetering van hun bedrijf belangrijk te vinden.

Annegien Blokpoel, Directeur PerspeXo en auteur bestseller â€Å“Maak je bedrijf meer waardâ€Â: â€Å“Veel ondernemers zijn aanzienlijk teruggezakt in omzet en aantal medewerkers ten opzichte van 2 jaar geleden. Krimp van 20% tot 40% en aanzienlijke winstdaling ten opzichte van 2008 is eerder regel dan uitzondering. Ondernemers verwachten over 2 jaar het niveau van 2008 weer te bereiken. De focus is sterk gericht op winstverbetering in 2010. De kunst is om ook de langere termijn waardecreatie niet uit het oog te verliezen. Zicht op waardepotentie, blinde vlekken en dode(lijke) hoeken helpt bij waardevol uitbouw â€Â.

Sinds 2007 doet PerspeXo regelmatig onderzoek onder ondernemers in het MKB. Meer dan 250 ondernemers hebben de Schijf van Vijfⓞ¢-scan ingevuld en ruim 50 ondernemers hebben meegewerkt aan het diepteonderzoek maart -juni 2010.

Over PerspeXo
PerspeXo is een onafhankelijk strategisch adviesbureau, gericht op winstverbetering, waardecreatie en waardering binnen en voor bedrijven. Onze dienstverlening bestaat uit strategische adviezen aan directies, hands on mobiliseren van interne en externe partijen en structurele waardecreatie-begeleiding (op maand of kwartaalbasis). Voor ondernemers van het eerste en tweede kantelpunt is het MBWⓞ¢ (Maakjebedrijfmeerwaard)- programma ontwikkeld. Geïnteresseerd in de White paper, neem contact op met Mariannne Nelisse, tel 020-4223355 of via marianne.nelisse @perspexo.com. www.perspexo.com en/of www.maakjebedrijfmeerwaard.nl

Website: http://www.perspexo.com