Na een carrière bij Deloitte, Stork & BMW is drs. Marc Aelberts EMFC RC in april met ondersteuning van twee business angels het organisatieadviesbureau Richting® gestart. Richting® is gevestigd in Breda.

Er zijn veel organisatieadviseurs in Nederland. Toch voegt Richting® op een andere manier waarde toe voor haar klanten dan haar concurrenten. De onderscheidende factor zit in de werkwijze. Richting® werkt vanuit een holistische gestructureerde aanpak. Holistisch, omdat een onderneming uit veel meer bestaat dan alleen de som van de delen. Gestructureerd, omdat de strategie van de onderneming (of het ontbreken ervan) als uitgangspunt voor de gewenste richting dient. In de praktijk betekent dit dat Richting® geen standaard oplossingen biedt voor ongewenste effecten binnen een onderneming, maar maatwerk biedt. Iedere onderneming verschilt immers.

Richting® adviseert en ondersteunt ondernemers bij het wegnemen van ongewenste effecten in de onderneming, ofwel bedrijfskundige problemen. Tevens helpt ze ondernemers de noodzakelijke bedrijfskundige helikopterview te ontwikkelen. De helikopterview stelt ondernemers in staat om in de toekomst goede beslissingen te nemen. Goede beslissingen dragen bij aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen en daarmee het verhogen van de winst van de onderneming.

Het nemen van de juiste bedrijfskundige beslissingen is voor een ondernemer vaak lastig. Gevolgen worden vaak pas in een (veel) later stadium zichtbaar en zijn vooraf voor menig ondernemer lastig in te schatten. Richting® adviseert en ondersteunt ondernemers bij het oplossen van bedrijfskundige problemen en helpt hen tevens een bedrijfskundige visie te ontwikkelen.

Website: http://www.richting.nl