Veel toeristen vragen het zich af: vakantie reizen Zuid-Afrika, zijn die wel veilig?
Het is niet te ontkennen dat er in Zuid-Afrika veel misdaden worden gepleegd. Hieraan wordt zowel in het land als daarbuiten heel veel aandacht besteed. Voor de toerist is enige nuance echter wel op zijn plaats. In tegenstelling tot sommige andere landen is er in Zuid-Afrika geen misdaad speciaal gericht op toeristen. Veel zware misdrijven worden gepleegd in de stedelijke gebieden. In de townships is van oudsher al veel misdaad en vooral ook in de rijke “blanke” buitenwijken van de grote steden worden veel inbraken en autodiefstallen gepleegd. Beide gebieden zult u waarschijnlijk niet of slechts sporadisch bezoeken. Juist de landelijke (natuur)gebieden zijn relatief veilig.

De oorzaak van de criminaliteit moet o.a. gezocht worden in de extreme tegenstelling tussen arm en rijk (alleen in Brazilië is de kloof groter), een erfenis van het apartheidsverleden, en tevens in het grote aantal illegale wapens en het weinig effectieve politie- en justitiële apparaat. Hoewel de criminaliteit zeer veel aandacht krijgt (vooral ook van blanke Zuid-Afrikanen) is de kans dat u als toerist slachtoffer wordt klein. Jaarlijks rijden tienduizenden toeristen zonder problemen rond. De enige maatregelen die zijn aan te raden, zijn “common sense”, zoals in alle ontwikkelingslanden:

- wees goed bedacht op straatdieven in de steden, draag geen opzichtige juwelen, camera’s etc., houdt kostbare zaken als geld en camera’s dichtbij u (of laat ze in de hotelkluis);
- Houd belangrijke papieren altijd bij de hand (laat ze nooit in de auto liggen) en plaats kopieën op strategische plekken, zoals in de mailbox.
- Zorg voor een medicijnkaart en een reservebril (indien van toepassing)
- Let op mogelijk noodzakelijke vaccinaties, afhankelijk van waar u naar toe wilt reizen.
- niet zo maar van de hoofdweg afgaan in een totaal onbekend gebied/ stadsdeel en niet in het donker rijden.
- In tegenstelling tot de typische zonvakantie is een goede voorbereiding noodzakelijk. Zorg dat u van te voren weet hoe u reist en hoe laat u aankomt (voordat het donker is!). Laat u informeren over de lokale situatie.

Omdat het lastig is alles zelf goed te plannen wordt bovendien aangeraden om met een gespecialeerde organisatie te reizen, zoals Out in Africa die naast Zuid-Afrika reizen ook reizen organiseert naar Namibië, Botswana, Tanzania en vele andere Afrikaanse landen.

Dus, ga niet naar Afrika als u zelf maar vermoedt dat de ongemakken en risico’s voor u niet zullen opwegen tegen de mooie ervaringen. Ga wél als u één van de mooiste plekken op aarde wilt zien en ervaren.
Reizen Zuid Afrika Zuid Afrika reizen Vakantie Zuid Afrika

Out in Africa is een betrouwbare en gespecialiseerde reisorganisatie voor reizen naar Afrikaanse landen met korte lijnen naar lokale instellingen. Boek bij Out in Africa voor een schitterende en veilige belevenis van de mooiste en indrukwekkendste plekken van Afrika. Out in Africa organiseert onder meer:
Afrika Reizen
Reizen Tanzania
Reizen Namibië

Website: http://www.outinafrica.com

Bron: EMEA Persberichten