Om hun adverteerders nog beter van dienst te zijn, werkt online advertentiesite Winkelkraam.nl per 1 juni samen met Zzook.nl.Op deze site is met één druk op de knop te zoeken in sites als Marktplaats, Ebay, 2dehands.nl, Speurders

Door de meer dan 300.000 advertenties van Winkelkraam.nl aan het aanbod toe te voegen, vergroot Zzook.nl de kans dat bezoekers vinden wat ze zoeken en verkopen de adverteerders op Winkelkraam.nl hun spullen nog sneller.

Winkelkraam.nl is de jongste en snelst groeiende gratis advertentie site van Nederland. Elke dag ontdekken meer mensen Winkelkraam.nl. Op de site wordt het vrijmarktgevoel o.a. opgeroepen door de advertenties te etaleren in fotokramen.

Inmiddels zijn er meer dan 1.000 virtuele kramen op Winkelkraam.nl geopend, waarin allerlei soorten producten worden verkocht.

Al vanaf de start is Winkelkraam.nl continu bezig met het verbeteren van de site. Veel van de ideeën komen van feedback van de gebruikers. Door het toevoegen van nieuwe functionaliteiten zoals de fotokramen en de oranje/WK pagina krijgt de site een eigen aantrekkelijk karakter.

Website: http://www.winkelkraam.nl